FORSKNINGSHÖRNET

Brottsutveckling och Corona

Även om Sverige har vidtagit betydligt färre åtgärder än många andra länder har tydliga förändringar i människors rörelsemönster synts även här. I Stockholm har t ex användningen av tunnelbana minskat med mer än 60%. Vad har då detta betytt för brottsligheten i Sverige? Manne Gerell och kollegors analys pekar mot att det haft en signifikant effekt – men för de flesta brottstyperna är den trots allt ganska liten.

Läs mer i artikel: Gerell, M., Kardell, J., & Kindgren, J. (2020, May 2). Minor covid-19 association with crime in Sweden, a five week follow up. https://doi.org/10.31235/osf.io/w7gka

Vår analys pekar mot att det haft en signifikant effekt – men för de flesta brottstyperna är den trots allt ganska liten. Misshandel har minskat både utomhus och inomhus, och inbrott har minskat både i bostäder och i andra typer av lokaler. Men dessa minskningar är i storleksordningen 10-20%, vilket trots allt är en ganska modest förändring. Samtidigt ser vi inga tydliga förändringar av personrån, skadegörelse eller narkotikabrott – där det sistnämnda primärt är ett mått på hur mycket tid och energi polisen lägger på området. Den tydligaste skillnaden syns för fickstölder, som har minskat cirka 60 % (Se Figur). Att fickstölder minskar är rimligt med tanke på minskad trängsel och social distansering, men mycket kvarstår att lära för att förstå de förändringar som nu sker i brottslighet – och i samhällets organisering mer allmänt.

Liknande resultaten visas i rapporten som BRÅ publicerat i ämnet. BRÅ kommer framöver, som alltid, att publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Den preliminära statistiken över anmälda brott i maj kommer BRÅ att publicera den 11 juni. Här finns mer information. Se även podden av Åsa  Lennerö som är biträdande enhetschef på enheten för rättsstatistik på BRÅ.

Liknande resultaten visas i rapporten som BRÅ publicerat i ämnet. BRÅ kommer framöver, som alltid, att publicera preliminär månadsstatistik över polisanmälda brott, som ger möjligheter att följa och analysera utvecklingen. Den preliminära statistiken över anmälda brott i maj kommer BRÅ att publicera den 11 juni. Här finns mer information.

Se även podden av Åsa  Lennerö som är biträdande enhetschef på enheten för rättsstatistik på BRÅ.