PRAKTIKHÖRNET

Otryggt torg med multipla problembilder

Torget i Lindesberg utgjorde förr en naturlig handelsplats men sedan några år har stora problem med droghandel, kriminalitet och trakasserier uppstått. Nu upplever många platsen som obehaglig och undviker att passera torget överhuvudtaget oavsett tid på dygnet. Problembilden är kartlagd och åtgärdsprogram kring belysning m.m framtaget.

I centrum av Lindesberg ligger ett torg mitt emellan biblioteket och de två mataffärerna ICA och Willys. Torget utgjorde förr en naturlig handelsplats med butikernas entréer vända mot torget. Över torget passerar varje morgon och eftermiddag närmare 1000 gymnasieelever och på kvällarna passerar många på väg till arenahallen eller badhuset för träning.

Torget har under de senaste åren tappat den naturliga tillsynen efter att butikerna och biblioteket har vänt sina entréer och kassor från torget. Detta har skapat en yta som är lämplig för droghandel och en plats där kriminella gärna uppehåller sig. Biblioteket har dessutom sedan 2016 blivit en uppehållsplats för grupper av arbetslösa och asylsökande ensamkommande ungdomar då de erbjuder gratis Wi-Fi.

Många upplever nu platsen som mycket obehaglig och undviker att passera torget överhuvudtaget. Flera unga kvinnor har senaste året blivit utsatta för trakasserier och sexuella trakasserier när de passerat platsen. Problemet med otrygghet sträcker sig från morgon till sen kväll. Detta sammantaget har medfört att många oroliga äldre och medelålders personer väljer att inte gå över torget ens dagtid längre utan tar omväg genom mataffärerna. Detta är extra problematiskt då stadens apotek ligger vid torget.

Kommunen, gymnasieskolan, fältassistentgruppen, ungdomspolisen samt fastighetsägarna kring torget har kartlagt problembilden och efter analys kommit fram till ett åtgärdsprogram som bl.a. innefattar bättre belysning, fasta träningsobjekt för judo/handbollsgymnasiets elever på torget, flytt av taxistolpe till torget framför biblioteket/apoteket, nedkoppling av det fria Wi-Fi på biblioteket efter stängning för att inte grupper ska samlas utanför.

Dessa åtgärder kommer förhoppningsvis införas succesivt efter vederbörlig beslutsgång i kommun, kommunförbund och övriga intressenters ledningsgrupper.

Vill du veta mer, kontakta Stefan Toll, kommunpolis Lindesberg: stefan.toll@polisen.se