huvudpostPRAKTIKHÖRNET

Projektet Street Moves

Vad används en gata till? Vad är den till för? För vem? Det är frågor som ställs inom projektet Street Moves. Projektets syfte är att undersöka nya möjligheter för gaturummet, som går hand i hand med utvecklingen av våra städer med människan i fokus. Genom en inkluderande designprocess utforskar och reflekterar projektet över gaturummets funktion och utformning. Dessutom utvecklas designkoncept som svarar mot analyserade behov och som kan testas och utvärderas i form av fysiska prototyper. Resultatet ska ge vidare kunskaper och lärdomar som sammanfattas för att spridas i hela landet.
     
credits: www.arkdes.se
De prototyper som har utvecklats genom projektet Street Moves kan liknas vid byggsatser för gaturummet. Dessa byggsatser gör det möjligt att snabbt och effektivt tillföra funktioner för en gata som i slutändan kan driva på en mer permanent förändring. Byggsatserna är unikt designade utifrån en analys av specifika gators utpekade behov, och involverar perspektiv som omfattar allt från mobilitet till social interaktion, kultur, boende, lek och natur. De första prototyperna kom på plats i Stockholm under hösten 2020, och därefter har ytterligare byggsatser installerats även i Göteborg och Helsingborg.
     
credits: www.arkdes.se
Konceptet som har kallats för ”the one-minute city” har vuxit fram efter hand. Det syftar framförallt på att Street Moves som projekt fokuserar på gatumiljön som finns direkt utanför våra dörrar. Street Moves utgör en central byggsten inom en större svensk mission som syftar till att transformera alla gator i Sverige till att bli hälsosamma, hållbara och fulla av liv. Det innebär att projektet inkluderar alla gaturum i vår direkta närmiljö, såväl i större stadskärnor som på mindre tätorter. En central aspekt för projektet Street Moves har varit att skapa dialog mellan aktörer och främja deltagande inom planering av gatumiljöer och utrymmet mellan byggnader.
       
credits: www.arkdes.se
Projektet Street Moves koordineras genom ArkDes Think Tank, och startades under 2020 med finansiering av Vinnova. I projektgruppen har även ingått Transportstyrelsen, Trafikkontoret Stockholms stad, Voi och M Volvo Car Mobility, samt LundbergDesign som har designat och utvecklat byggsatserna. Därtill har andra företag, myndigheter och organisationer involverats efterhand, och ett växande antal kommuner och städer som har visat intresse för Street Moves.
Daniel Byström är anställd på ArkDes Think Tank som projektledare för Street Moves. Designer med femton års erfarenhet av ledning av samskapande processer och platsutvecklingsprojekt. Inom projektet Street Moves är Daniel ansvarig för utveckling och projektkoordinering, och fungerar som den sammanhållande länken. Utöver Street Moves arbetar Daniel också med fler projekt kopplade till politiken för Gestaltad livsmiljö och hållbar utveckling.