PRAKTIKHÖRNET

Säkraplatser i Brasilien

I Juli 2017 har Vania Ceccato, samordnare av Säkraplatser varit i Brasilien i sin hemstad Rio Claro, och föreläst om kvinnors säkerhet och trygghet (föreläsningen finns på Portugisiska här ). Vania har också intervjuats i lokala media på samma tema.

Kommunen har vuxit snabbt och kämpat med nya och gamla säkerhets- och trygghetsproblem liksom många andra medelstora kommun i hjärta av São Paulo staten. Nu finns ett intresse i kommunen att bygga upp en kunskapsbas för att bättre kunna arbeta med lokal situationsbaserad prevention genom samarbete mellan lokala aktörer och kommunen.Trots att samarbetet har existerat länge, har det inte ännu varit fokuserat på säkerhets och trygghetsfrågor.

Med erfarenhet från Sverige, berättade Vania om sin forskning om kvinnors säkerhet och trygghet, arbetetet med nätverket Säkraplatser, BRÅs roll i det svenska brottspreventionsprogrammet samt om exempel på lokala brottsförebyggande arbeten i Sverige.