PRAKTIKHÖRNET

Samverkan bakom Farstalyftets insatser

En lyckad trygghetsmodell med goda erfarenheter från Skarpnäckslyftet har nu flyttat till Farsta. Fokus är inställt på trygghet dygnet runt genom samverkan och tät dialog. Vissa aktörer har sett hur satsningen ger resultat genom att förvaltare och husvärdar bl.a. får lära känna de som jobbar med just Farstalyftet och kunskap utbyts om kvarteren och läget på lokal nivå. De kommunala bostadsföretagen bidrar samtidigt till att öka tryggheten genom att medverka i översynen av utemiljön och trygghetsvandringarna. Samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och andra aktörer påbörjades våren 2018 och innebär bl.a. områdesronderingar i Farsta Centrum och Farsta Strand.

Unga Farstabor utbildas till områdesvärdar, så att de kan hjälpa till att skapa trivsel och trygghet i sitt eget område. I utbildningen ingår bl.a. ämnena sjukvård och våld och dess konsekvenser för allas trygghet. Dessa unga vuxna vägleds även för fortsättning in på arbetsmarknaden eller vidare utbildning. En skriftlig återkoppling, en ronderingsrapport, från helgen som varit skickas till hyresvärdarna.

Arbetet märks av genom färre störningar i och kring husen som har prioriterats vid ronderingarna. En nyckel till framgång är löpande dialog mellan gruppen som utgör Farstalyftet och förvaltningen. Därmed har både förvaltningskvalitén och tryggheten för de boende i Farsta ökat. Ur ett långsiktigt perspektiv är målet att ge stöd till unga i området och områdesvärdarna blir sedan till viktiga förebilder som hjälper vidare i kontaktetableringen. Veckovisa möten hålls inom ramen för Farstalyftet, där bland andra polisen ger en lägesbild. Arbetet och synligheten över tid skapar trygghet.

Källa: https://forvaltarforum.se/2019/11/22/gemensamma-krafter-ger-styrka-till-farstalyftet/