PRAKTIKHÖRNET

Förbättrad trygghet i bostadsområdet Briljant- och Smaragdgatan Göteborg

Trygghetsindexet i området Briljant- och Smaragdgatan Göteborg har ökat från 58% år 2017 till 80% 2018. Nyckeln tycks vara att ett antal heltäckande åtgärder har genomförts i bostadsområdet av fastighetsägaren Stena Fastigheter.

Gårdarna på området har renoverats och kompletterats med ny lekutrustning och nya sittplatser medan gångtunneln från spårvagnen till området blivit upplyst. Ett utegym och konstgräsplan har samtidigt byggts i området för att motivera till motion. Husens fasader har tvättats och målats, balkongfronterna har bytts ut och inglasning av balkonger erbjudits, och samtliga trapphus har målats om och fått ny belysning.

Passersystemet har blivit mer modernt genom ett inträde till fastigheterna med nyckeltaggar och utebelysningen har bytts ut och kompletterats. Lägenhetsdörrarna är nu säkerhetsdörrar och förrådsdörrarna ståldörrar samtidigt som det installeras postboxar i varje trappuppgång.

Dessutom, för att skapa trygga boendemiljöer i området och utveckla det, arbetas det med relationsförvaltning. Detta innebär att en dialog sker med hyresgästerna där de är med och utvecklar sina kvarter och arbetar fram de aktuella åtgärderna. På skolloven anordnas fritidsaktiviteter och organiserade familjedagar för att de boende ska lära känna varandra. Tala svenska– träffar erbjuds för att boende ska få möjlighet att träna sin svenska och möjlighet finns även att plantera och ta hand om blomsterkrukor i området. Vidare finns det områdesvärdar som agerar som tolkar, visar runt i kvarteren, är med på aktiviteter i området, samt fungerar som tvättstugevärdar.

Är du nyfiken på denna satsning? Kontakta Anthon Borg, anthon.borg@stena.com