FORSKNINGSHÖRNET

Kvinnor som brottsoffer och säkerhet i transitmiljöer

Miljöer med hög densitet (framför allt, överfulla vagnar) faciliterar sexuellt våld och andra brott mot kvinnor i kollektivtrafik runt om i världen (Figur 1a) men sexuella trakaserrier och andra former av sexuellt våld på offentliga platser händer överallt, dagligen för kvinnor och flickor världen runt…det händer på gator, på och i närheten av offentliga transporter, skolor och arbetsplaster, på offentliga toaletter, parker…. Denna verklighet begränsar kvinnor och flickors rörelsefrihet (FN, 2017).

Figur 1 – (a) Överfulla vagnar är ett kroniskt problem i rusningstid i Sao Paulos tunnelbana. Källa: Vania Ceccato, 2016; (b) Demonstrationer mot sexuella brott mot kvinnor I Sao Paulos tunnelbana: “På den här stationen utsattes en kvinna för våldtäkt, Reagera!”. Källa: Julia Chequer.

Studien behandlar övergripande säkerhetsförhållanden i São Paulos tunnelbana, det största systemet för snabb transit i Brasilien och det näst största i Sydamerika. Studien heter Brott i São Paulos tunnelbana: Fokus på sexuella brott mot kvinnor. Analysen kombinerar registrerade brott med data som samlats in med hjälp av Google street view och andra sekundära data med hjälp av Geografiskt Informations System (GIS). Ceccato och Paz påpekar att även om sexuellt våld är signifikant underrapporterat indikerar befintliga brottsdata koncentrationer i tid och rum (de centrala stationera med flest passagerare under morgon och eftermiddagarnas rusningtid). Studien avslutas med en reflektion kring de nuvarande programmen för brottsintervention inriktade på kvinnors som offer för sexuella brott i tunnelbanesystemet och ger förslag till framtida förbättringar. Artikeln rapporterar också sätt på vilka kvinnor organiserar sig för att rapportera till och kräva åtgärder från de ansvariga myndigheterna för att försäkra deras säkerhet i transit. (Figur 1b). Den här artikeln och 7 andra publiceras i sommar i en dubbel Special Issue ”Women’s victimisation and safety in transit environments” i tidskriften Crime Prevention and Community Safety. Kontakta Vania Ceccato om du vill få mer information.