FORSKNINGSHÖRNETUncategorized

Kursen ”Säkerhet och trygghet i praktiken” erbjuds hösten 2020!

Välkomna att läsa kursen Säkerhet och Trygghet i Praktiken (AG1168), 7.5 hp, på KTH. Kursen  behandlar hur man kan åstadkomma trygga miljöer.

Sent anmälan via antagning.se

Kursen börjar 27/8 och ska genomföras 100% online.

 

En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest fundamentala individuella behoven – en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse. Risken att bli ett brottsoffer är ett hot mot just dessa fundamentala rättigheter. Om du blir ett brottsoffer beror bland annat på vem du är, var du är och när du är där. I denna kurs tittar vi på de sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund och identitet samverkar med varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. Liksom vissa individer och grupper i samhället är mer sårbara för brott än andra, är bestämda platser större brottsmåltavlor än andra delar av staden. Specifika fysiska och sociala miljöegenskaper identifieras och studeras för dessa platser i förhållande till brottshändelser. Vårt synsätt är att miljön inte är det som leder till brott utan snarare ett villkor som ibland uppmuntrar brottsmönster och ibland minskar förekomsten av brott. Om vi förstår dessa villkor bättre, kan vi öka chanserna att på ett mer lyckat sätt arbeta med utmanande offentliga miljöer. Vi granskar kritiskt mer än tre decenniers teorier om brott och miljöer för att bygga upp kunskap vilket leder till mer medvetna handlingar vid planering för säkra miljöer.

Kursmål och lärandemål

I denna kurs tränas studenter i att arbeta med brotts- och säkerhetsfrågor i offentliga miljöer. Studenter får en bred och kritisk kunskap om variationen gällande teoretiska ansatser, vilka metoder som finns till hands och lär sig från området genom ett par olika exempel. Efter att ha avslutat kursen ska studenterna kunna:

  • Förstå innebörden av säkerhet som ett flerdimensionellt koncept som härstammar från överlappande sociala konstruktioner långt bortom den analyserade skalan.
  • Tillämpa och kritiskt utvärdera de huvudsakliga tillgängliga teorierna och metoderna som länkar brott och säkerhet till offentliga miljöer samt om situationell brottsprevention.
  • Ha en förståelse för intersektionalitet inom säkerhet och utmaningarna som detta kan leda till för planeringsutövande.
  • Använda KTH plattform för ’blended learning course’
  • Använda sina nya färdigheter i ett slutligt projekt samt kommunicera dessa (skriftligt och muntligt).

Schema

Kursen består av åtta tillfällen, fyra ’face-to-face’ möten och fyra online-möten. Det är en ’blended learning course’ på tre olika sätt. För det första kombinerar kursen online digital media med det traditionella så kallade Face-to-Face-kontakten samt fältarbetsmetoden. För det andra används både engelsk och svensk litteratur. Slutligen är kursen baserad på både akademisk och praktisk kunskap.

Tidigare Slutrapporter

Sent anmälan via antagning.se

 

Kontakta info@sakraplatser.abe.kth.se för mer information.