huvudpost

Kort rapport från länsstyrelserna

 

 

Kort rapport från länsstyrelserna

 

Det brottsförebyggande arbetet fortskrider på länsstyrelserna och svaret på frågan om vad som händer och vad som är aktuellt inom verksamheten är minst lika många och minst lika omfattande som antalet länsstyrelser. Samtidigt finns det några gemensamma nämnare och dessa står i relation till den förordning om regional samordning inom det brottsförebyggande området som reglerar länsstyrelsernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Förenklat handlar det om att bidra och öka förmågan till samverkan mellan olika aktörer och att stödja ett kunskaps- och problembaserat arbete genom olika former av kompentensutveckling. Länsstyrelsernas olika insatser handlar både om sociala och situationella preventioner och den gemensamma paletten rymmer många färger och nyanser.

Konkreta exempel på insatser som nu görs är bland annat:

  • Säkra och trygga platser är ett framträdande tema. Många länsstyrelser har varit med och samordnat seminarier på temat och några länsstyrelser arbetar än mer aktivt med detta via olika typer av insatser.
  • Arbetet med samverkan kring Effektiv samordning för trygghet (EST). Det kan handla om att samverka kring hur man kan arbeta mer kunskapsbaserat och inom en region mer likriktat. Det kan också handla om att initiera och stötta kommuner att börja arbeta utifrån denna modell.
  • Droger på offentliga platser eller så kallade öppna drogscener är ett problemområde som adresseras där exempelvis något län arbetat med att kartlägga och något annat län tagit fram en rapport och också håller på med att ta fram ett metodstöd.
  • Motorburen ungdom är också en problematik som adresserats av många och som tycks finnas i hela landet.
  • Några länsstyrelser arbetar också med trygghet i skola.

 

Förordningen som reglerar vårt arbete –  ”Förordning (2016:1258) om regional samordning inom det brottsförebyggande området Svensk författningssamling 2016:2016:1258 – Riksdagen


Melker Labory

AU-grupps representant i det nationella nätverket för brottsförebyggare länsstyrelserna

grupp-e-post:brottsforebyggande@lansstyrelsen.se

personlig email:melker.labory@lansstyrelsen.se