huvudpost

Kurs ”Säkerhet och trygghet i praktiken” i 2020

Höstens upplaga av kursen Säkerhet och trygghet i praktiken hölls 100% på distans på grund av Covid-19, och innehöll även en mindre omfattande upplaga om 2,5 hp för praktiker. Totalt slutförde 13 studenter kursen, varav 3 genomförde den nya, kortare varianten. Kursen bestod av 7 delar som riktade in sig på olika forskningsområden. Läs här om kursen enligt studenterna och Jacob Hassler som var kursassistent.

Här hittar du de slutliga projekten.

 

Från studenter:

Det var bra att ha kursen indelad i moduler. Tydlig uppdelning av kursinnehållet. Skönt att ha uppgifter kopplade till varje modul och avsluta en modul i taget. 

Ur ett samhällsplanerarperspektiv anser jag att detta ämne borde ingå i samhällsplanerarprogrammen eftersom säkerhet & trygghet är viktigt inför planering av bebyggelse samt efteråt och i framtiden.

Riktigt intressant och ögonöppnande kurs, önskar att den skulle vara del av SUPD mastersprogrammet så att fler skulle välja att läsa den. Det blev tydligt för mig hur centralt säkerhet och trygghet är för att skapa ett hållbart samhälle. 

Gästföreläsningar av praktiker gav även insikter om hur man kan jobba med säkerhet inom stadsplanering på olika nivåer, från individer till mer övergripande. Slutprojekten behandlade många ingångar med det övergripande temat säkerhet och trygghet, vilket speglade kursens innehåll på ett bra sätt. Många studenter påpekade att de tyckte att kopplingen mellan teori och praktik var givande. Den kopplingen förstärktes av årets inkludering av praktiker i den mindre omfattande versionen av kursen, där praktiker som deltog kunde bidra med insikter från arbetslivet som kompletterade teoretiska och mer vetenskapliga ingångar till ämnet. Att arbeta på distans var utmanande, framförallt vad gällde mer tekniska delar av kursen. I en del arbetade vi med geografiska informationssystem (GIS), vilket vanligtvis görs på plats då många frågor uppstår.

Jag som var kursassistent för kursen tycker att det fungerade bra att arbeta via Zoom, även om det var tråkigt att inte få träffa studenterna i verkligheten. Slutprojekten var givande även för mig som inte vanligtvis jobbar med säkerhetsfrågor, framförallt för att de visade på hur brett fältet är och hur många olika ingångar man kan ha när man studerar ämnet. Gästföreläsningar om projekt från verkligheten, från lokala, regionala och internationella perspektiv, var mycket intressanta. Kursen belyste enligt mig svårigheterna med att översätta teori till praktik när stadsområden planeras, och hur det ibland kan finnas motsättningar mellan olika intressen och aktörer som försvårar arbetet att bygga säkra platser.

Här hittar du de slutliga projekten. https://kth.box.com/s/w691mkf0zs7t906lo0y6mgsqmwddmepp

Jacob Hassler, kursassistent