huvudpost

Tryggare Östergötland – Inkluderande stadsplanering

Länsstyrelsen Östergötland organiserade en dag i Linköping med fokus på inkluderande stadsplanering för ett tryggare Östergötland. Syftet med dagen var att ge möjlighet till ökad kunskap och ett vidare perspektiv om socialt hållbart boende och en ökad samverkan mellan de sociala frågorna genom exempel från länet och aktuell forskning om trygga bostadsmiljöer. Dagen var till för personer inom kommun, myndighet eller bostadsbolag som arbetar med stadsplanering, brottsförebyggande arbete, integration eller liknande. Säkraplatser medverkade och Vania Ceccato höll en föreläsning om stadsplanering, inkluderande stad och brottsprevention.