huvudpost

Glesbygd, landsbygd och små kommuner – brott och brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet organiserade detta möte med länsstyrelserna för regionala representanter med fokus på glesbygd, landsbygd och små kommuner och diskussioner kring olika teman. Ett tema var hur problembilden ser ut – goda exempel kopplat till minskning av brottslighet och otrygghet i glesbygd, på landsbygden och på små orter. En annan diskussionspunkt var hur samverkan kan utvecklas samt frågor kring bland annat utsatthet, otrygghet och förtroende på kommunal nivå, mäns våld mot kvinnor i glesbygd och förebyggande av stölder i lantbruksmiljö. Säkraplatser medverkade och presenterade några preliminära resultat från projektet brott mot djurproduktionen på KTH tillsammans med SLU, Alnarp och LRF. De andra programpunkterna kring brott och brottsförebyggande arbete i små kommuner, på landsbygden och i glesbygden presenterades av Länsstyrelserna Norrbotten och Värmland, Regeringskansliet, Polismyndigheten och BRÅ.