Aktiviteterhuvudpost

Säkraplatsers priset till minne av Ida Johansson – Prisvinnare 2020 – intervju

 

Säkraplatsers priset till minne av Ida Johansson

Vinnaren av 2020 års Säkraplatsers pris är:

Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden: En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle.

Linn Johansson, Samhällsplanerarprogrammet, Högskolan i Gävle

 

 

Ett kriterium var användbarheten av din studie – hur tror du resultaten kan tillämpas inom andra studieområden eller på andra platser i Sverige eller Norden?

Med tanke på att de flesta byggnader och bostadsområden som byggdes under Miljonprogrammet var standardiserade och fabrikstillverkade så tror jag ändå att denna studie går att tillämpa på flera andra Miljonprogramsområden i Sverige. Vissa områden kanske till och med nästan ser likadan ut som Sätra. Miljonprogrammet var även under funktionalismen vilket även innebar funktionalitet och standardisering före design på byggnader. Jag tror definitivt att denna studie kan tillämpas på andra liknande platser i både Sverige och Norden. Jag tycker det är viktigt att när nya bostadsområden i städer planeras att verkligen tänka igenom platsen för att skapa en så bra och trygg miljö som möjligt, och inte bara bygga för byggandets skull. Dessa byggnader och platser kommer ändå att finnas i flera år.

Om du skulle kunna göra om studien idag vad skulle du göra annorlunda?

Om jag skulle göra studien idag skulle jag försöka se till att inkludera flera platser i enkäten som även kan anses trygga och inte bara välja platserna utifrån hur de uppfyller kriterier som gör en plats otrygg. Jag skulle även bett om brottsstatistik för minst tio år istället för att endast använda statistik från brott som skett under ett års tid. Hade jag haft mer tid och resurser hade jag sett till att posta enkäten till boende i området för att få en högre svarsfrekvens än den jag fick i studien. Jag hade även sett till att genomföra en pilotstudie av enkäten innan utskick för att säkerställa att alla frågor i enkäten blir bra och rätt formulerade. Hade jag haft mer tid för studien hade jag velat jämföra Sätra-området med andra områden som är byggda under Miljonprogrammet men även områden som inte var det för att kunna se hur och om de skiljer sig från varandra gällande trygghet.

Vad var nyckeln för att kunna få priset? Hur har du själv jobbat med din studie?

Jag tror nyckeln för att kunna få priset är inte att sikta på att göra ett arbete som du tror är vad andra vill ha utan att fokusera på att 1: välja ett ämne eller område som du själv är intresserad av och brinner för 2: utföra en studie som du tror behövs i dagsläget, något som ingen annan har gjort en studie på. För att ett arbete ska bli bra måste du själv tro på det du undersöker och skriver om. Det är även viktigt att vara strukturerad och disciplinerad. När jag skrev mitt examensarbete satte jag fasta tider under veckan som jag skulle arbeta under samt planerade vad jag skulle bli färdig med varje vecka och vad jag skulle göra varje dag. På så vis hade jag en struktur och visste när jag satte mig och började arbeta exakt vad jag skulle arbeta med. När jag blev klar med en uppgift eller del av arbetet checkade jag av det för att veta vad jag hade kvar att göra. Det som jag inte hann med under veckan prioriterade jag veckan därefter. Jag fick prioritera bort en del roliga aktiviteter för att fokusera på mitt arbete och försökte alltid att hålla mig med måndag till fredag, 08:00-17:00 för att ha en rutin och struktur. De gånger som jag inte hann med alla mina mål under veckan brukade jag få sitta under helgen för att bli klar. Men det är också viktigt att ta pauser och de dagar som jag inte hade fokus och det stod helt still när jag försökte arbeta med studien så avbröt jag och gick och tränade eller tog en promenad för att rensa tankarna och få bli av med energi. Så för att sammanfatta, det är viktigt att hålla rutiner och strukturer för att kunna göra en bra studie men man måste också se till att lyssna på sin kropp och ta pauser när det väl behövs.