Sammanfattning av Trygghet på väg: Ett seminarium om hela resans perspektiv på mobilitet

Den 4:e oktober 2019 organiserade SäkraPlatser-nätverket tillsammans med BRÅ ett nationellt seminarium om säkerhet och trygghet under resans gång.

Nu hittar du sammanfattningen av dagen här

Lämna ett svar