Aktiviteter

Trygghet på väg: Ett seminarium om hela resans perspektiv på mobilitet – 4 oktober 2019

TRYGGHET PÅ VÄG: ETT SEMINARIUM OM HELA RESANS PERSPEKTIV PÅ MOBILITET – 4 OKTOBER 2019

SEMINAR PROGRAM

SEMINAR BOOKLET

Den 4:e oktober 2019 organiserar SäkraPlatser-nätverket tillsammans med BRÅ ett nationellt seminarium om säkerhet och trygghet under resans gång.

Tid: 4 oktober 09.00 – 16.00

Plats: D2, Lindstedtsvägen 5, KTH Campus, Stockholm

Att kunna röra sig fritt är en mänsklig rättighet och en viktig egenskap hos en uthållig stad. Detta Säkraplatser seminarium handlar om trygghet i hela resans perspektiv, dvs säkerhet och trygghet från dörr till dörr.

Den 4:e oktober kommer vi att diskutera både teoriska kunskaper och praktisk erfarenhet.

Seminariet kommer att delas upp i två delar:

  • På morgonen börjar vi med att diskutera transportsäkerhet ur både forsknings- och praktik-perspektiv, med särskilt fokus på resenärers säkerhetsbehov. Morgonen avslutas med en debatt som ägnas åt utmaningarna i att leverera säkerhet med syfte att ha ett ’hela resans perspektiv’ med representanter från transportoperatörer, säkerhetsföretag och Stockholms kommun.
  • På eftermiddagen kommer vi att ha parallella sessioner i olika ämnen kopplat till transportsäkerhet organiserade av BRÅ och KTH-Säkraplatser där forskare och utövare deltar, med bland annat Niklas Roth (Stockholm stad), Arne Grundberg (SL), Ann-Sofie Lagercrantz (Kalmar Kommun).
Program:

Morgonsession

9.00 – 9.20                Välkommen
9.30 – 10.00 Brott och rädsla för brott i Stockholms kollektivtrafik – Fokus på sexuella trakasserier– en jämförelse i 18 städer.Vania Ceccato, KTH

Catherine Sundling, Södertörns Högskola

10.00 – 10.20            Fika
10.20 – 11.00 What works in reducing sexual harassment and sexual offending on public transport internationally?Miranda Horvath, Middlesex University, UK
11.00 – 11.20 Sexuella ofredanden i kollektivtrafiken och på andra offentliga platser.Medarbetare från BRÅ
11.20 – 11.45                      Trygghet på väg – Praktiken idag. Trygghet i hela resans perspektiv ur användarnas synvinkel med fokus på kvinnor och äldre.Niklas Roth, Stockholm stad, Thomas Ahlskog, Trygghetschef på MTR Nordic, Alpay Aksoy, SL och representant från BRÅ
11.45 – 12.00                      Hur kan vi förbättra policy och praktik? Hur kan forskning, teknik och teknologi stödja utvecklingen?William Wikström, BRÅ, Michael Landzelius, Chalmers/Säkraplatser Väst, Vania Ceccato, KTH
12.00 – 13.00            Lätt lunch

Eftermiddagssession: Säkerhet på väg: Nuvarande praxis och framtida möjligheter – Vania Ceccato

13.00 – 13.30 Nattstopp i Kalmar – erfarenheter utanför storstadens kontext.Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommun
13.30 – 14.00 Inte bara en station – Lokalt områdesarbete och trygghet med hela resans perspektiv.Amir Farihadi, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Stockholm stad
14.00 – 14.30 Säkerhet och trygghet på väg? Tio års perspektiv. Behov av kunskaps- och kunskapsöverföringsmetoder.Vania Ceccato, KTH
14.30 – 15.00 Diskussion – hur kan vi jobba vidare med frågan?
15.00 – 15.15 Fika
15.15 – 16.00 Gemensamt avslut i Sal D2. Vad har vi lärt oss och vart går vi vidare härifrån?

Eftermiddagssession: Säkerhet bortom brott i kollektivtrafiken: Vad kan vi lära oss om suicid och suicid prevention – Charlotta Thodelius

13.00 – 13.15 Suicid som rumslig akt.Charlotta Thodelius, FD, Chalmers Tekniska Högskola
13.15 – 13.30 Suicidprevention i kollektivtrafiken i Stockholm.Arne Grundberg, SL Trafikförvaltningen
13.30 – 13.45                      Suicid vid kollektivtrafikplatser och den fysiska miljönCornelis Uittenbogaard, Forskare/stadsplanerare, Stiftelsen Tryggare Sverige
13.45 – 14.00                 Stadsmiljö och suicidprevention.Karin Liljeberg Trotzig, Folkhälsovetare och Handläggare Avdelningen för vård och omsorg, SKL
14.00 – 15.00 Diskussion – hur kan vi jobba vidare med frågan?
15.00 – 15.15 Fika
15.15 – 16.00                      Gemensamt avslut i Sal D2. Vad har vi lärt oss och vart går vi vidare härifrån?

Höjdpunkt

– Miranda Horvath, Middlesex University, Storbritannien, kommer att presentera en analys av studier kring förekomst och karaktär av sexuell trakasserier och övergrepp mot kvinnor och flickor i kollektivtrafik ur ett internationellt perspektiv.

– Med fokus på unga människors säkerhet kommer Vania Ceccato, KTH och Catherine Sundling, Södertörns högskola, att presentera resultaten från en Stockholmsbaserad studie som är en del av en större global analys av sexuellt våld i kollektivtrafiken bland unga resenärer i 18 städer i världen.

Dr Miranda Horvath är lektor vid institutionen för psykologi, Middlesex University, Storbritannien. Hennes forskning fokuserar på sexuellt våld ur ett tillämpat socialpsykologiskt perspektiv. På vårt seminarium i Stockholm kommer Miranda att presentera en analys av studier kring förekomst och karaktär av sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor och flickor i kollektivtrafik.