Aktiviteter

Säkerhet och trugghet i praktiken – presentationer av slutprojekt – 22 OKTOBER, 09:00 -15:30 (GMT+2)

SÄKERHET OCHTRYGGHET I PRAKTIKEN

AG1168 (7,5 HP) & AG116V (2,5 HP)

PRESENTATIONER AV SLUTPROJEKT

TID: 22 OKTOBER, 09:00 -15:30 (GMT+2)
ZOOM-LÄNK: HTTPS://KTH-SE.ZOOM.US/J/68267564908 

TITLAR PÅ PROJEKT
• Kartläggning av trygghet: Fokus Skogås.
• Kärra centrum: Brott och trygghet.
• Medias roll för trygghet – En jämförande studie av medias rapportering om trygghet i Östermalm och Tensta.
• Cykelstölder i Varberg.
• Upplevd trygghet i och omrking studenthuset Rio.
• Trygghet på skolgården utanför skoltid – En analys av miljön. med utgångspunkt i CPTED.
• Safe Growth in Alby Torg.
• En tvådelad platsegenskapsanalys.
• Trygghet i bostadsmiljön: en studie av hur CPTED har applicerats i Täby park.
• Akalla bussterminal.