Aktiviteter

Situationell Handlingsteori i det brottsförebyggande arbetet

Den 6:e april ska Professor Per-Olof H Wikström introducera ”Situationell Handlingsteori” till alla våra medlemmar. Varför är detta viktigt?

Eftersom de flesta av oss som arbetar med situationsbaserad prevention är intresserade av att öka förståelsen för betydelsen av samspelet mellan människa och miljö i det brottsförebyggande arbetet,läs här.


Dagen blandar föreläsningar och gruppdiskussioner.

Professor Wikström introducerar Situationell Handlingsteori och redovisar dess starka stöd i empirisk forskning och diskuterar dess implikationer för att utforma ett effektivare brottsförebyggande arbete. Varför är vissa människor mer brottsbenägna än andra? Varför är vissa miljöer mer kriminogena än andra? Vad kan vi gör åt det?

Vem är Professor Per Olof Wikström?

Han är en svensk professor som sedan 20 år tillbaka forskar vid Institute of Criminology, University of Cambridge, Storbritannien. Han var dessförinnan verksam vid Stockholms universitet, Brottsförebyggande rådet och Polishögskolans forskningsenhet. Har har fått Stockholm prize of criminology 2016 tillsammans med Travis W. Hirschi and Cathy Spatz Widom. Han är forskningsledare för the Peterborough Adolescent and Young Adult Development Study (PADS+), en omfattande longitudinell undersökning som fokuserar på att analysera samspelet mellan individ och miljö för unga människors brottsdeltagande och brottskarriärer. Om du vill veta mer om hans forskning, läs här.