FORSKNINGSHÖRNET

Park påverkar bostadspris positivt men inte om de är otrygga

Parker bidrar generellt positivt till en förbättrad stadskvalitet som i sin tur påverkar fastighetspriserna, men inte om de är otrygga. Detta resultat är från en doktoravhandling som som presenteras i december på KTH av Asifa Iqbal. Syftet med avhandlingen var att nå en bättre förståelse för parker från ett säkerhetsperspektiv i två kontexter, Sverige och Pakistan.

Studien delades i två geografiska nivåer (en makro och en mikronivå). Makroanalysen visar på att parker generellt fungerar som ett attribut som bidrar positivt till en förbättrad stadskvalitet som i sin tur påverkar fastighetspriserna i Stockholm. Men denna prispåverkande effekt beror på ett antal faktorer såsom typ av park, plats och om parken är säker eller inte. Resultaten visar också att parker i stadens centrum har en mer positiv effekt på lägenhetspriserna än parkerna i stadens utkanter. Säkerhet spelar en viktig roll: en park som omgärdas av bostadsområden med hög brottslighet är mindre värderad än motsvarande i områden med låga brottskvoter vilket har kontrollerats för parktyp och områdesfunktion.

Oavsett om en park ligger i Stockholm eller Karachi pekar mikroanalysen på att säkerhetsförhållanden i en park är ihopkopplade med parkmiljön (design och underhåll). Viktigt för säkerheten i parker är parkens storlek i förhållande till antalet åtkomstvägar (entré- och utgångspunkter), möjligheterna att övervaka ett mindre område i samband med dess underhåll och ljusförhållandena (dvs, CPTED- principer). Stadsmiljön där parken ligger är också viktig för att förstå hur parken kan värderas med utgångspunkt från säkerhetsförhållanden. Om du vill veta mer om tillämpning av dessa resultat i praktiken, klicka på länken här eller kontakta Asifa Iqbal, Asifa Iqbal.