FORSKNINGSHÖRNET

Standardisering för urban och situationell brottsprevention – webb-enkät

Vi är en grupp forskare och praktiker som genomför en studie under rubriken Standardisering för urban och situationell brottsprevention. Syftet är att undersöka om aktörer inom den svenska samhällsbyggnadssektorn uppfattar standardisering som ett relevant stöd i det som berör brottsförebyggande arbete.

 

Som ett underlag i studien ingår en webb-enkät. Vi ber nu er som får detta brev att inte bara svara på enkäten utan också sprida den vidare inom er organisation och till alla/relevanta i era nätverk! Länken till webb-enkäten är: https://sunet.artologik.net/gu/Survey/10005

 

Tack på förhand för ert stöd och er medverkan i denna studie!

 

Med vänliga hälsningar,

Göran Lindahl, Michael Landzelius, Vania Ceccato

 

Frågor rörande enkäten besvaras av:

Michael Landzelius (michael.landzelius@gu.se) Docent/Föreståndare, Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC), GU

Göran Lindahl (goran.lindahl@chalmers.se) Docent/Avdelningschef, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Vania Ceccato (vania.ceccato@abe.kth.se) Professor, Urban säkerhet, Urbana och regionala studier, Arkitektur och samhällsbyggnad, KTH