FORSKNINGSHÖRNET

En ny rapport om detaljhandelsbrott i Europa innehåller siffror för Sverige

Syftet med denna studie var att ge en bild av de förluster som uppkommit av detaljhandeln, om hot mot detaljhandel och om brottsförebyggande åtgärder som antagits av återförsäljare i 11 europeiska länder. Studien gav en bild av brottsnivån inom detaljhandelssektorn och förlusterna för detaljhandeln i 11 länder: Belgien, Tyskland, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige och Storbritannien. Med tanke på omsättningen hos den finska och svenska detaljhandeln kan den totala monetära kostnaden för förluster – resultatet av summan av uppskattningsminskning och utgifter i säkerhet – uppskattas till cirka 800 miljoner euro respektive 1,9 miljarder euro, vilket är betyder 145 euro per capita i Finland och 195 euro i Sverige. Studien finns att laddas ner här.

Källa: Dugato et a. (2019) Retail security in Europe: beyond shrinkage.