FORSKNINGSHÖRNET

Brott på landet: mer än ‘bara’ stöld av traktorer och gödsel

Landsbygdskriminalitet och trygghet i mindre kommuner har vuxit rejält som forskningsområde inom kriminologi de senaste tio åren. Detta gäller även i Sverige. I stor utsträckning kan denna boom motiveras av ett statligt, samhälligt och akademiskt erkännande att trots stereotyper och bilden av landsbygden som ”idyll” förekommer brottslighet faktiskt i landsbygdsområdena.

En anmärkningsvärd ny utveckling inom internationell forksning kring landsbygdskriminalitet var lanseringen av den amerikanska kriminologiska föreningens (ASC) division i landsbygdskriminologi vid 2018 års årsmöte i Atlanta, och det momentum som skapades då fortsätter med 14 landsbygdsfokuserade paneler och rundabordsarrangemang anordnade vid ASC’s 2019 möte i San Francisco. Vi på KTH kommer att delta i både sessioner och rundabordsamtal.

I Sverige har vi haft mycket på gång i detta område. Vi anordnade ett seminarium 2015 på KTH om landsbygdskriminalitet i mindre kommuner som resulterade i en särskild utgåva av Journal of Rural Studies. KTH:s forskare har även varit aktiva i ett projekt av hot mot djurproduktion som leddes av prof Peter Lindqvist (Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) och tillsammans med prof Susanne Stenbacka (Uppsala universitet) forskar vi också om polisarbete på landsbygden med fokus på övergripande räddningstjänstleverans. Preliminära resultat av detta projekt har presenterats i Stockholms symposium för kriminologi i sessionen: Polis och rättvisa på landsbygden och har också uppmärksammat i media. En av studierna handlade om polistillgänglighet i Sverige: en analys av rumsfördelningen av polisstjänster. KTH analyserar också skillnader i svar från undersökningar som skickats till planerare och säkerhetskoordinatorer i Sverige på såväl stora som mindre platser angående deras praxis för förebyggande situationer och säkerhetsbyggande åtgärder.

Internationellt finns det ett konstant behov av forskning av andra sammanhang än de i storstäderna. Detta är inte bara relevant för universitet, utan också för beslutsfattare och praktiker.

Om du är baserad i en liten kommun i Sverige, berätta gärna mer för oss om dina erfarenheter av brottsförebyggande arbete. Kontakt info@sakraplatser.abe.kth.se