ActivitiesAktiviteterhuvudpostMainpost

Säkraplatsers pris till minne av Ida Johansson! // senaste den 30 juni 2022

Säkraplatsers pris till minne av Ida Johansson

Motiv till priset
Det finns få studier som handlar om säkerhet och trygghet i den offentliga miljön i Sverige. Kvaliteten på studier som görs på kandidat- och mastersnivå skulle behöva förbättras. Målet med priset är att rikta uppmärksamhet mot behovet av studier om säkerhet och trygghet samt att höja kunskapsnivån genom att lyfta fram lärorika exempel.

Därför öronmärker Säkraplatser nätverket 3-5.000 SEK till ett årligt pris till examensarbeten på kandidat- och/eller mastenivå från svenska universitet som främjar kunskap om säkerhet och trygghet i den offentliga miljön med hjälp av situationsbaserad brottspreventionen och trygghetsskapande åtgärder.

Det är särskilt önskvärt om studierna fokuserar på säkerhet/trygghet för kvinnor och/eller LBQTI-grupper, men även andra inriktningar är välkomna.

Priset kallas Säkraplatsers pris till minne av Ida Johansson.

Nominering/anmälan
Du som lärare kan nominera dina studenter eller studenterna anmäla sig själva.

 

Nominering/anmälan görs via länken nedan senast den 30 juni 2022

PDF FILE

Anmäl dig här

 

Frågor?
Kontakta  info@sakraplatser.abe.kth.se för mer information.