FORSKNINGSHÖRNET

Kvinnors trygghet kopplas till de sociala kontakter i nära miljö

Kvinnors trygghet kopplas till de sociala kontakter i nära miljö

Med hjälp av resultaten från Stockholm Safety Survey undersökte Yates och Ceccato (2020) de individuella och rumsliga egenskaperna hos kvinnors rädsla för brott. De kvinnorna med störst rädsla tenderade ett antal egenskaper: relativt unga, ensamstående med barn, med invandrarbakgrund och hade tidigare utsatts för brott. Äldre kvinnor har länge erkänts som mer osäkra än yngre kvinnor men våra resultat visar att uppmärksamhet bör vända sig till att också respektera den rädda unga ensamstående mamman – hennes vars rädsla är mindre känd och ofta anses vara mindre värdig att åtgärda. Framtida forskning kan vidare beakta unga kvinnors specifika sociala identitet när det gäller deras ålder, familjestruktur och socioekonomiska status.

Även om enskilda egenskaper var viktiga för deras rädsla tenderade de kvinnor som kände sig mest osäkra att bo i kvarter som hade vandalism, dåliga sociala kontakter och svag social sammanhållning. Dessa resultat får oss att rekommendera upprättande och verkställande av individuella och grannskapsbaserade policyer för att minska kvinnors rädsla för brott. Vi fann slutligen att kvinnors trygghet var direkt relaterad till antalet och kvaliteten på de sociala kontakter som fanns i grannskapet. Dessa resultat leder oss till att rekommendera sociala program eller system som fokuserar på att skapa och bygga starka sociala band. Detta kan i sin tur minska kvinnors rädsla och göra det lättare för dem att navigera i det offentliga rummet.

Läs Yates och Ceccato (2020) artikel här:  Individual and spatial dimensions of women’s fear of crime: a Scandinavian study case, https://doi.org/10.1080/01924036.2020.1719531

Sammanfattning på svenska av Oskar Müller.