FORSKNINGSHÖRNET

Ögon på vad som händer på stationerna är nyckel

En forskningsgrupp i Washington, USA (Jeremy M. Levy, Yasemin Irvin-Erickson och Nancy La Vigne) har analyserat cykelstölder i Washingtons tunnelbanestationer. Deras forskning visar att cykelstölder runt tunnelbanestationer korrelerar med antalet möjliga måltavlor (i detta fall mätt såsom antalet cyklar per station), och närvaron av möjliga förövare (mätt som antalet inbrott relaterat till bilar). De viktigaste resultaten var att stationer som hade större förmyndarskap eller övervakning (guardianship), mätt som antalet affärsverksamheter (affärer, kaffeer, kiosker, etc) i närområdet, visade mindre sannolikhet att drabbas av cykelstölder.  Studien säger dock ingenting om hur cykelstöld relaterar till andra brott, särkillt i relation till antalet av affärer, kaffeer eller liknande affärsverksamheter i stationerna (i Stockholm, till exempel,  Ceccato och kollegor  visade att stationernas miljö och omnejd påverkade formell och informell sociala kontroll som i sin tur hade en direkt effekt på antalet av brott samt den upplevda tryggheten i tunnelbanna). För att minska cykelstöd i Washingtons tunnelbanestationer har Levy och kollegor föreslågit att cykelställ ska placeras på platser med mer informellt förmyndarskap och diskuterar möjliga vägar genom vilka deras resultat kan fungera som stöd till interventioner som kampanjer för cykellås. Om du vill läsa mer om Washingtons studie, läs här eller kontakta Jeremy M. Levy


Levy, J. M., Irvin-Erickson, Y., & La Vigne, N. (2017). A case study of bicycle theft on the Washington DC Metrorail system using a Routine Activities and Crime Pattern theory framework. Security journal, 1-21.