Uncategorised

De tråkiga elskåpen

De tråkiga elskåpen

Många bostadsföretag som verkar inom Fastighetsutveckling arbetar just nu med en stor fråga: Trivsel och trygghet.

I Slutet på April 2022 så åkte förvaltarna Markus Rudd, Charlotte Lerjehed och Gustaf Björk från ett lokalt bostadsföretag i Sigtuna till Skövde för ett studiebesök.

När de promenerade genom staden första dagen så reagerade de direkt på att alla elskåp hade roliga bilder folierade på sig. Detta kände de var ett trevligt inslag i de annars så tråkiga gråa elskåpen som allt för ofta är nedklottrade. Många bilder fotograferades för att ta med idén hem till Sigtuna.

Väl tillbaka så presenterades detta för Katarina Karlsson på kommunikationsavdelningen i kommunen som blev väldigt positiv och tyckte det var en jättebra idé.
Det bestämdes att ett område testas som ett pilotprojekt. Området som valdes ut blev Granitvägen beläget i Området Til i Sigtuna.
Markus kontaktade ett företag som han har haft ögonen på ett tag via sociala medier, då de har bra lösningar för foliering av ytor i fastigheter.

Efter ett möte med en anställd på företaget så återkom de med ett förslag som kändes helt rätt. Ett litet miniatyrhus, ungefär som ett dockhus. Markus och hans kollegor fastnade direkt för förslaget som inte bara lyfte området och gjorde att det kändes trevligare, utan även ett roligt inslag för barnen. Genom att göra olika färger på husen så kan man även lättare lokalisera sig vart man är. Barnen vet att ”jag bor vid det grågröna huset”. 

Resultatet blev över förväntan och responsen från hyresgästerna blev väldigt positiv. Ett par personer ifrågasatte säkerheten för elskåpen i händelse av brand mm, vilket är en väldigt bra reflektion. Men det är ingen fara då folien är certifierad enligt godkända brandskyddsregler och är godkänd för att monteras inuti hissar.

I detta fall så är det även en speciell antiklotterfolie som gör att det är väldigt lätt att tvätta av den själv. För att sätta det i perspektiv så räknar vi med att kostnaden för folieringen är insparad redan efter två minskade klottersaneringar.

I Sigtuna har bostadsföretaget fortsatt foliera andra elskåp i sitt bestånd, till exempel detta som är beläget på Norrbackavägen i Märsta utanför nyproducerade hus där elskåpen är väldigt stora.
Temat på de elskåpen blev bostadsföretagets grafiska profil ”Ombyggnad Norrbacka” som är deras största satsning någonsin där ett helt område från 70-talet rivs och byggs nytt.

Det är ändå väldigt små åtgärder men som ger ett stort lyft för området, höjer trivseln och minskar klotter. Det behövs så mycket mer åtgärder än bara detta, men detta är ett steg i rätt riktning känns det som, säger förvaltare Markus Rudd.

Markus Rudd
Arbetat på Sigtunahem sedan 2011 i rollerna som Bovärd, besiktningsman, ekonomisk förvaltare och nu 1 av 4 bostadsförvaltare.
Ser alltid en utvecklingsmöjlighet inom fastigheter.