Uncategorised

Crime and Safety in the Rural: Lessons from Research Booklaunch, 11 November 2022

Fredagen den 11 november 2022 lanserades boken ”Crime and Safety in the Rural: Lessons from Research ” skriven av Vania Ceccato och Jonatan Abraham på Kungliga tekniska högskolan, KTH och presenterades under eventet av professor Peter Lundqvist på institutionen för människa och samhälle, SLU. I boken refererades till de gemensamma studierna inom området som SLU och KTH genomfört, bland annat i projektet Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv.

Boken fungerar som en snabb introduktion till ett viktigt men ofta försummat område: landsbygdskriminologi. Den sammanfattar en rad frågor relaterade till brott och säkerhet på landsbygden, inklusive dess konsekvenser för landsbygdsutvecklingen i stort och FN:s mål för hållbar utveckling.

 

Boken kan laddas ner grattis: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-98290-4

Videon till boksläpp finns i denna länk

Vinnaren av boken var Maja Vestad, Doctoral Research Fellow, Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo, Oslo, Norway.