Praktikhörnet

Praktikhörnet

Samverkan för ett tryggare och trivsammare Skärholmen

Föreningen Skärholmens Fastighetsägare har varit verksamma i Skärholmens stadsdelsområde i över 15 år och samlar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för trygghet, trivsel och områdesutveckling.

Utvärdering av ”Stoppa Droghandeln”-projektet i Österåkers kommun

Syftet med detta projekt var att kartlägga, analysera och bekämpa den öppna droghandeln, men också att höja den allmänna trygghetsnivån i kommunen. 

Framgångsrik samverkan mot öppen droghandel i Edsbergs centrum

I Sollentuna, Stockholm, har Edsbergs centrum under en lång tid varit känt som en plats präglad av öppen droghandel. Kommunpolisen Kristian Bergström berättar i en artikel till DN (Nordström, 2023) om den förändring som skett och betonar att samverkan var nyckeln till framgång. 

Brottsförebyggande konferens

Syftet med denna konferens var att öka kunskapen om effektiva strategier för brottsförebyggande åtgärder samt att skapa en plattform för att främja trygghet och säkerhet i samhället. Här fanns representanter från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Rädda Barnen, Urban Utveckling, Polisen, MÄN, Kollektiv Sorg, Embrace, med flera. 

Brottsprevention och den nya kommunala lagen: Kan en standardisering av planeringsprocessen vara vägen?Trygghet i kollektivtrafiken

I år träder en ny lag i kraft – ”Kommuner mot brott (SOU 2021:49)” – som ger kommunerna ett ansvar att arbeta brottsförebyggande. I praktiken innebär lagkravet att flera saker kommer att påverkas på alla planeringsnivåer men särskilt på den lokala, där både problem och en dellösning finns. 

Trygghet i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken ska vara en trygg och säker plats både för resenärer och de som arbetar i kollektivtrafiken därför arbetar många regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) aktivt med dessa frågor. RKM:erna är mer kända under varumärken som SL, Västtrafik, Östgötatrafiken etc.

De tråkiga elskåpen

I slutet av april 2022 åkte förvaltarna Markus Rudd, Charlotte Lerjehed och Gustaf Björk från ett lokalt bostadsföretag i Sigtuna till Skövde på studiebesök.
När de gick genom staden första dagen reagerade de direkt på att alla elskåp hade roliga bilder folierade. Det beslutades att ett område ska testas som ett pilotprojekt. 

Hammarby Sjöstad utmaningar och möjligheter

Hammarby Sjöstad började byggas 1990, ett område där miljö- och trygghetsfrågor redan då stod högt på agendan. S &T har som ett mål att genom platssamverkan hålla Hammarby Sjöstad snygg och trygg men även utvecklas till det bättre. 

 

Den 1 juli 2023 träder enligt förslaget – kommuner mot brott (SOU 2021:49) en lag i kraft gällande kommunalt ansvar för att förebygga brott – lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete3, men vad betyder det i praktiken? Nicole Falkgrim har läst flera dokumenten som beskriver den nya lagen och summerat de viktigaste punkterna. 

Vad skulle du göra ifall du hade den högsta politiska makten i Sverige för en dag?

Prof. Ceccato fick denna fråga häromdagen. ”Vad vill du förändra, för Sverige i stort eller i det lilla, eller kanske inom forskning och utbildning?”

Säkraplatsers pris till minne av Ida Johansson

Säkraplatsers pris utdelas varje år till en eller två studenter vid svenska universitet som genom sina examensarbeten bidrar till att främja säkerhet och trygghet i den offentliga miljön.

Trygghet på väg: Ett seminarium om hela resans perspektiv på mobilitet (4 oktober 2019)

(Video) (Rapport)

Flemingsbergsparken, en samtida folkpark

Parker och naturområden nära bostäder bidrar till människors fysiska och psykiska välmående. Men parker som inte underhålls slits och riskerar med tiden att förvandlas till ödsliga och otrygga platser [..]

Samarbete ökar tryggheten i Ålidhems centrum

Ökad trygghet, färre stölder och minskad narkotikaförsäljning. Det är några effekter av en satsning som har genomförts i Ålidhems centrum i samarbete mellan Umeå kommun, näringsliv och polis [..]

Ny rapport: Innovativa lösningar visar vägen mot ett tryggare samhälle

Innovationsföretagen lanserade rapporten ”Innovation för säkerhet”. Denna gång med fokus på arkitekt- och verkstadsföretagens arbete för säkerhet, trygghet och beredskap i samhället [..]

Samhällsplanering med fokus på att minska brott och öka trygghet (Rapport)

Mittuniversitetet har följt upp effekten av att ge brottsförebyggande råd till kommuners detalj- och översiktsplaner via samrådsprocessen [..]

Kursen Planering av räddningssystem

Kursen Planering av Räddningssystem har i över 10 år gett studenter vid Linköpings universitet, kunskaper och färdigheter i arbete med planeringsproblem inom kommunal räddningstjänst, prehospital sjukvård och andra räddningssystem [..]

Trygghet – Ett omväxlande arbete

Halmstad kommun anställde hösten 2020 en trygghetssamordnare för att arbeta på två av stadens prioriterade bostadsområden [..]

Projektet Street Moves

Vad används en gata till? Vad är den till för? För vem? Det är frågor som ställs inom projektet Street Moves [..]

Anmälda brott 2020 – preliminär statistik

Brottsförebyggande rådet har publicerat preliminär statistik över anmälda brott 2020 [..]

Nyheter från Nyköping: Mötesplats Västra skolan – placemaking-metoder och aktivitetsstöd

Ett projekt där vi ser hur man kan arbeta med säkerhet och trygghetsfrågor på en ”hot-spot” genom att t.ex. locka nya målgrupper till platsen [..]

Helsingborgs stads arbete med stadsdelsutveckling där invånarengagemang och trygghet står i fokus

I Nordöstra delen av Helsingborg ligger bostadsområdet Drottninghög [..]

Kurs ”Säkerhet och trygghet i praktiken” i 2020

Höstens upplaga av kursen Säkerhet och trygghet i praktiken hölls 100% på distans på grund av Covid-19, och innehöll även en mindre omfattande upplaga om 2,5 hp för praktiker [..]