huvudpost

Sollentunas arbete för ett tryggare Edsbergs centrum

I Sollentuna, Stockholm, har Edsbergs centrum länge varit känt för att präglas av öppen droghandel. Kommunpolisen Kristian Bergström berättar i en artikel för DN (Nordström, 2023) om den förändring som skett och betonar att samverkan var en viktig faktor. Trots att det inte finns någon enkel lösning på dessa komplexa problem, har en gemensam insats från polis, skola, fastighetsägare, kommun och lokala ordningsvakter resulterat i en märkbar förbättring.

När Kristian Bergström började sitt uppdrag i Sollentuna 2018 var Edsbergs centrum präglat av en otrygg atmosfär och öppen droghandel. År 2019 lanserades en offensiv för att tackla problemen, och trots att utmaningarna inte är helt lösta visar resultaten en positiv trend. I en tidigare kartläggning år 2021 fanns det 64 öppna drogscener runt om i länet, men 2023 hade antalet minskat med en plats. Elva nya scener hade tillkommit, samtidigt som tolv platser hade försvunnit, där Edsbergs centrum var en av dessa. Även om utmaningarna inte är helt över, har samarbetet mellan olika aktörer i samhället spelat en avgörande roll i att förbättra tryggheten.

De två huvudsakliga grupperna som bidrog till otrygghet i området var ungdomar från skolan och äldre personer från det lokala kriminella Edsbergs-nätverket. När polisen ökade sin närvaro minskade antalet personer som samlades på torget, vilket ledde till en gradvis ökning av tryggheten. Enligt Mia-Maria Magnusson, strategisk analytiker i polisregion Stockholm, är orsakerna till öppen droghandel komplexa och kan variera. Hon pekar på socialt utsatta områden och fysiska faktorer, som dålig belysning och enkla flyktvägar, som potentiella påverkande faktorer.

För att bekämpa droghandeln vidtogs olika åtgärder, inklusive övervakningskameror från fastighetsbolaget Sollentunahem, riktade polisinsatser mot lokala gängmedlemmar och motiverande samtal med unga från socialtjänsten. Den närliggande skolan inriktade sig på att stödja unga i riskzonen, och kommunens mobila ordningsvakter blev en daglig syn i Edsberg. Resultaten från den regionala trygghetsundersökningen 2023 visar att andelen personer som känner sig trygga i Edsberg ökat från 46 till 56 procent. För hela Sollentuna kommun ligger siffran på 70 procent. Detta tyder på att de gemensamma ansträngningarna har visat på positiva resultat och att samverkan är avgörande för att skapa och upprätthålla trygga samhällen.

Här gäller det att vara försiktig! Att en åtgärd gett positiv effekt på en plats under en viss tid betyder inte att man kan använda samma åtgärd var som helst eller när som helst. Vad som fungerar för ett problem i en storstadskontext kanske har inte samma effekt på samma problem på glesbygden. Kontexten har stor betydelse och varje problem är specifikt till den omgivning och tid där det växt fram. Kom ihåg att det kan ta lång tid för resultat av åtgärder att bli tydliga, så om man utvärderar för tidigt kanske inte effekten är synlig ännu (se bilden (a)). Det kan också hända att problemen återkommer efter man utvärderat (bilden (b)). Det är därför bra om man håller koll på området eller platsen där åtgärder implementerats under en längre tid, och bedömer förekomsten av brott och otrygghet kontinuerligt. Vill du läsa om det? Läs Trygg stadsmiljö i praktiken:  Visioner, exempel & tips.

 

Referenser

Ceccato, V., & Peterson, R. (2019). Trygg stadsmiljö i praktiken: Visioner, exempel & tips. KTH Royal Institute of Technology.

Nordström, A. (2023). Så fick Sollentuna bort den öppna droghandeln. 1 december, 2023. https://www.dn.se/sverige/sa-fick-sollentuna-bort-den-oppna-droghandeln/