STUDENTBLOGG

 

 

Säkerhet och Trygghet, en bortglömd aspekt inom stadsplanering?

Emil Holmlund

 

 

 

 


 

 

 

Koppla Samman – Ett kritiskt stadsplaneringsprojekt i en tid av förtätning

Ellen Forsberg

 

 

 

 

 


 

 

Trygghet och säkerhet i regional planering

Oskar Müller

 

 

 


 

 

 

Säker plats under den Nya Hisingsbron, Göteborg

Alicia Carlsson och Karin Hammarqvist

 

 


 

 

Trygghet nedprioriteras om det inte får kraft av ekonomiska incitament

Linda Högbacka och Johanna Sandelowsky

 


 

 

     

     Den öppna kvartersstaden

     Ninve Janzon

 

 

 


 

 

Vad är ett skyddat rum? – En studie om trygghet i det offentliga rummet

Elena Kokkalis och Josephine Gustavsson

 


 

 

 

När den offentliga miljön förändras får tryggheten aldrig glömmas

Pia Dahlman

 

 

 

 


 

 

 

Feeling safe among strangers – An integral approach to reduce stigmatization

Mark Scholten

 

 

 


 

 

Att prioritera trygga resor över trygga beslutsprocesser – En pilotstudie om Participatory Value Evaluation-metodens förmåga att behandla trygghet

Roy Rizk och Shahin Farshchi

 

 


 

Unsafety – Improving perceived safety through spatial design in Pendrecht

Lieke Marijnissen