Criteria

kraplatser prize in memory of Ida Johansson

 

 

PDF FILE

Säkraplatsers pris utdelas varje år till en eller två studenter vid svenska universitet som genom sina examensarbeten bidrar till att främja säkerhet och trygghet i den offentliga miljön.

Pris och kriterier

  • Priset (3000–5000 kr) utdelas årligen till en eller två studenter vid svenska universitet som genom sina examensarbeten bidrar till att främja säkert och trygghet i den offentliga miljön. Prissumman beslutas årligen av Säkraplatsers nätverk.
  • Examensarbetena bör handla om hur offentliga miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten med hjälp av situations-baserad brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder. Det kan t.ex. handla om brottsprevention genom urban design och/eller andra trygghetsskapande åtgärder för bostadsområden, gator och torg, köpcentrum, parker, kollektivtrafik med hållplatser och stationer, sportarenor, motionsanläggningar m.m. Studier som tillämpar kvalitativa och/eller kvantitativa metoder är lika välkomna.
  • Även examensarbeten som intar ett brett folkhälsoperspektiv kan vara lämpliga. I första hand avses därmed studier om sambandet mellan den byggda miljöns kvalitet och människors individuella rädsla beroende på kön, ålder, fysisk och psykologisk förmåga, socio-ekonomisk status etc. Det är särskilt önskvärt att studierna fokuserar på kvinnors och/eller LBQTI-gruppers säkerhet och trygghet.

 

Jury 2020-2022

Anita Heber, Stockholm universitet; Asifa Iqbal, Högskolan i Gävle; Caroline Mellgren, Malmö universitet; Catherine Sundling, Södertorn universitet, Elsa D Silva, Safe city; Krister Olsson, Göteborg universitet; Susanne Stenbacka, Uppsala universitet; Peter Brokking, KTH; Ulf Ljungberg, Malmö stad; Vania Ceccato, KTH, Thomas Pettersson, Polisen.

Anmäl dig här senaste den 30 juni 2020

 

Prisutdelning kommer att äga rum den 29:e september 2020 i sambandet med Säkraplatsers kollokvium i Stockholm.

Mer information: info@sakraplatser.abe.kth.se