Säkraplatser-Podcasts | Förändringar i våra dagliga rutinaktiviteter och säkerhet: Vad kan vi lära oss?

Säkraplatser-Podcasts

 

Förändringar i våra dagliga rutinaktiviteter och säkerhet: Vad kan vi lära oss?

 

Den här tiden saknar motstycke. Den nordamerikanska historikern Doris K Goodwin påminner oss om att det som gör det så svårt att ta in vad som händer nu är att den stora majoriteten av oss inte har upplevt en situation som så drastiskt påverkar våra dagliga rutiner tidigare. Detta är korrekt. Det urbana livet har förändrats dramatiskt då stora grupper nu stannar hemma, färre rör sig på gatorna och social distansering har blivit en ny norm.

De här poddarna handlar om vad vi – som forskare och praktiker – redan nu har lärt oss under denna unika tid.

Vi reflekterar över vad som redan har hänt och vad som kommer att komma, “våra bästa gissningar”. Ångest och våra begränsningar som individer och yrkesverksamma tar intryck av rösterna från experter från landsbygds-Sverige till NYC, Kina, Indien eller Afrika. De uttrycker rädslan för smitta, förlust av jobb och social och politisk instabilitet och många andra både troliga och orealistiska hot.

De ger också hopp – när de ger röst åt människor som arbetar med full fart för att förstå och hantera problemen i fokus, med hopp om att vi kan vara bättre förberedda på liknande utmaningar i framtiden.

Alla talare belyser vikten av kunskap som väsentligt i processen för att anpassa våra liv till denna nya verklighet. Dessa podcast är vårt ödmjuka bidrag till denna pågående kollektiva kunskapsuppbyggnad.

Varmt välkomna att lyssna och återkoppla gärna vad ni tycker om eller inte gillar!

Vania Ceccato


 

PODD 1

 

Som Malin Bergqvist väl uttrycker det “den planering vi hade gäller inte längre … vi lever i en annan verklighet som kräver olika typer av analys och lösningar …”. Malin Bergqvist är folkhälsosamordnare i Åre, en mycket efterfrågad turistkommun som påverkas av epidemin på olika sätt, både i antal drabbade av viruset men också ekonomin som är beroende av turism.

 

 

 


 

PODD 2

 

Jan Landström är Trygghetsamordnare på Nacka Kommun i Stockholmsområdet och för honom är det ingen tvekan om att vi har mycket att lära av den här tiden. När man tänker specifik om brottsprevention menar han att kommunen har en speciell roll i alla dessa insatser som görs men man måste se till att alla nivåer i planering är med.