Student Blog

Säker plats under den Nya Hisingsbron, Göteborg

Säker plats under den Nya Hisingsbron, Göteborg

Vi arbetar med vårt avslutande examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med Vasakronan. Examensarbetet innefattar utveckling av ett område i Göteborg som heter Lilla Bommen och mer specifikt ett område under den Nya Hisingsbron, som kopplar samman stadens centrum med Hisingen. Vi har fått i uppgift att skapa en plats under bron på centrumsidan som ska ge upphov till attraktivitet, trygghet, tillgänglighet och genomförbarhet.


(Karta över centrala Göteborg och området Lilla Bommen. Yimby, 2016)

Lilla Bommen kommer över ett antal år genomgå förändring och därmed är det viktigt att skapa en god grund till en ny trevlig och trygg stadsdel. Det som Vasakronan och Göteborgs Stad förutser med platsen, som är lokaliserad under den Nya Hisingsbron, är att det kan skapas tillhåll och en skyddad plats där vandalisering och kriminalitet kan ske, därav är det extra viktigt att planera i förväg för att detta inte ska ske. Ytterligare en utmaning med platsen är att det kommer vara en byggarbetsplats runt omkring brofästet i ett antal år framöver därav måste den vara anpassad till en föränderlig miljö eller att verksamheten under Nya Hisingsbron är temporär.


(Platsen under Nya Hisingsbron, Lilla bommen, tar form. Författarens egna bild)

Genom undersökning av litteratur av Jane Jacobs är det återkommande teorierna inom trygghet som bland annat “Broken Window-effekten” som innefattar att om det sker förstörelse av gaturummet ska de ersättas inom kort för att signalera att stadsrummet är taget i anspråk. “Eyes on the streets” är ytterligare en teori om att finns det ögon eller en översikt i stadsrummet. Människor som rör sig och lever vid plasten agerar som bevakare över stadsrummet, detta leder till att färre oönskade händelser inträffar.

Vi har som mål att skapa en trygg plats under den Nya Hisingsbron genom att uppfylla de tidigare nämnda teorierna från bland annat Jane Jacobs. Det som är viktigt är att platsen lockar människor och hålla stadsrummet levande kring dygnets alla timmar.

Vi har även kommit fram till att det är viktigt med belysning och varit i kontakt med en ljusdesigner som menade att rätt belysning kan verka positivt för platsens trygghet. Detta innefattar belysning med rätt ljusstyrka, rätt färg kallt eller varmt ljus (graden Kelvin), rätt
riktning och kan ge en större upplevelse om träd, väggar, konstverk eller liknande.

Vi har även genomfört en enkät som visar på att tryggheten i offentliga miljöer stärks av god belysning, sällskap, tillgänglig kollektivtrafik, bekant plats och fri sikt/ synlighet. Detta är något vi ska försöka att uppfylla. De platser som ansågs som mindre trygga hade gemensamt att de är mörka, negativ historia av brott, tomma gator men även när det är för trångt och skapar en instängd känsla.

När vi undersökt liknande platser och deras utformning är det vanligt att finna skejtparker,
biograf, inglasat rum men även en kristallkrona som snurrar och blinkar vid olika klockslag.

Det nästa steget i examensarbetet är att sammanställa ett koncept över vad platsen ska innehålla. Där de centrala begreppen ska uppfyllas, attraktivitet, trygghet, tillgänglighet och genomförbarhet.

   
Alicia Carlsson           Karin Hammarqvist
Vi som arbetar med projektet och examensarbetet på Lilla Bommen är Alicia Carlsson, 24 år och Karin Hammarqvist, 25 år. Vi är båda på vår sista termin på utbildning Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.