Samarbete ökar tryggheten i Ålidhems centrum

Samarbete ökar tryggheten i Ålidhems centrum

Ökad trygghet, färre stölder och minskad narkotikaförsäljning. Det är några effekter av en satsning som har genomförts i Ålidhems centrum i samarbete mellan Umeå kommun, näringsliv och polis.

– Det känns väldigt positivt att vi nu börjar se effekterna av det här samarbetet för att säkerställa en tryggare miljö i Ålidhems centrum. Det är roligt att se att ett systematiskt arbete där alla samverkar utan att behöva skjuta till extra resurser kan ge så pass goda resultat på kort tid, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Skälet till att satsningen inleddes var att snatterier och stölder från butiker i Ålidhems centrum hade ökat, samtidigt som narkotikahandeln blivit mer öppen. Handlarna upplevde att de åtgärder som fanns på plats var otillräckliga för att stävja den negativa utvecklingen. Även personalen påverkades av hot från stökiga kunder. Därför bestämde sig näringsidkare, polisen och Umeå kommun att kraftsamla för att öka tryggheten på Ålidhem centrum.

När satsningen startade 2019 inledde polisen kamerabevakning och man införde även områdespoliser. Fastighetsägarna ordnade med ordningsvakter och förbättrade belysningen i området. Butikerna tog bort stöldbegärliga varor och förstärkte också med ordningsvakter. Även kommunen arbetade med att förbättra belysningen på olika platser, exempelvis i parken bakom centrumbyggnaden. Man ordnade också trygghetsvandringar i området. Skolorna i området delade ut skolkataloger till butikerna. Dessutom genomfördes skolbesök både från handlare och polisen i årskurs 6.

En första utvärdering presenterades av arbetet. Den visar att det under sommaren 2021 endast inkom tre polisanmälningar. Dessa anmälningar bestod av bedrägerier kopplade till självscanning. I övrigt inkom inga incidentrapporter under sommaren, vare sig till fastighetsägare eller till butikerna. Den öppna narkotikaförsäljningen hade mer eller mindre upphört. Dessutom har unga i skolålder slutat att komma till centrum i grupp.

– Vi kan konstatera att det är en betydligt lugnare och tryggare situation i Ålidhems centrum i dag, jämfört med när projektet startade för två år sedan. Det är så tydligt att det är just samverkande insatser från olika aktörer som tillsammans leder till att skapa en tryggare miljö, säger Kerstin Rörsch, processledare, Umebrå.

 

Mer information:

Kerstin Rörschkerstin.rorsch@umea.se

Umeå kommun – Övergripande planering – www.umea.se/umebra