Kick-off Meeting

Safeplaces KICK-OFF Meeting: Download the Summary of the Day

Program

Date: 27 January 2017, Time: 8.30 – 16.00

Venue: KTH, Drottning Kristinas street 30, room L1

8:30   Coffee and mingle

9:00   Welcome to Safeplaces! (PDF Vania Ceccato del 1), Vania Ceccato, koordinator för Säkraplatser & Mats Wilhelmsson, vice-skolchef, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, ABE, KTH och Erik Wennerström, generaldirektör, BRÅ, Brottsförebyggande rådet

9:30   Introduction: What is Safeplaces Network?

Johan Lindblad, Brottsförebyggande rådet, BRÅ & Ceccato, KTH (PDF Johan Lindblad)

10:00  Situational Crime Prevention: challenges and opportunities

Marie Torstensson, Malmö universitet, discussion (PDF Marie Torstensson)

Jerzy Sarnecki, Stockholm Universitet, discussion

10: 40  Coffee and mingle

Peter Lindström, Polisen Stockholms län, discussion (PDF Peter Lindström)

Pia Westford, Boverket, discussion (PDF Pia Westford)

Vania Ceccato, KTH, discussion (PDF Vania Ceccato del 2)

12:00   Lunch & mingle

13:00   Knowledge in practice: 3 examples

Kommunala poliser och brottspreventionsarbete – Kunskapsbehov Malin Därth, Farsta polis (PDF Malin Därth)

13:30  Vems säkerhet och trygghet? Anna Möller, Akutmottagningen för Våldtagna, KI, Södersjukhuset (PDF Anna Möller)

14:00  Trygghetsarbete i ett digitalt samhälle. Bengt Jansson, Robert Kindroth & Per Källgården, Det lokala BRÅ i Södermalms Stadsdelsområde & United Eyes AB “Trygve” (PDF Per Kärlgården)

14:30            Caffee & mingle

15:00            Discussion

15:30            Summary