Kick-off möte

SÄKRAPLATSER KICK-OFF MÖTE: Ladda ner en sammanfattning av dagen

Program

Dag: 27 januari 2017, Tid: 8.30 – 16.00

Plats: KTH, Drottning Kristinas väg 30, rum L1

8:30   Kaffe & mingel

9:00   Välkommen till Säkraplatser (PDF Vania Ceccato del 1), Vania Ceccato, koordinator för Säkraplatser & Mats Wilhelmsson, vice-skolchef, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, ABE, KTH och Erik Wennerström, generaldirektör, BRÅ, Brottsförebyggande rådet

9:30   Inledning: Varför ett kunskapsnätverk? Vad är Säkraplatser?

Johan Lindblad, Brottsförebyggande rådet, BRÅ & Ceccato, KTH (PDF Johan Lindblad)

10:00  Från ’Allas vårt ansvar’ till brottsprevention idag: Utmaningar och möjligheter

Marie Torstensson, Malmö universitet, diskussion (PDF Marie Torstensson)

Jerzy Sarnecki, Stockholm Universitet, diskussion

10: 40  Kaffe & mingel

Peter Lindström, Polisen Stockholms län, diskussion (PDF Peter Lindström)

Pia Westford, Boverket, diskussion (PDF Pia Westford)

Vania Ceccato, KTH, diskussion (PDF Vania Ceccato del 2)

12:00   Lunch & mingel

13:00   Kunskap i praktiken: 3 exempel

Kommunala poliser och brottspreventionsarbete – Kunskapsbehov Malin Därth, Farsta polis (PDF Malin Därth)

13:30  Vems säkerhet och trygghet? Anna Möller, Akutmottagningen för Våldtagna, KI, Södersjukhuset (PDF Anna Möller)

14:00  Trygghetsarbete i ett digitalt samhälle. Bengt Jansson, Robert Kindroth & Per Källgården, Det lokala BRÅ i Södermalms Stadsdelsområde & United Eyes AB ”Trygve” (PDF Per Kärlgården)

14:30            Kaffe & mingel

15:00            Diskussion

15:30            Sammanfattning & framtiden