New Publications

New books! both by Routledge

 

Forskningsuppdrag

Trygg stadsmiljö i praktiken:  Visioner, exempel & tips (2019) – rapport 2

Trygg stadsmiljö Teori och praktik (2019) – rapport 1

Trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm i ett internationellt perspektiv: En handlingsplan mot sexuella trakasserier och brott i transitmiljöer (2019)