Elementor #4848

Nya Publikationer
Andra publikationer

Här hittar du ett urval av artiklar och publikationer publicerade inom olika ämnen med koppling till brottslighet, säkerhet, stadsplanering och brottsförebyggande.

Böcker! both by Routledge

Crime and fear in public places: Towards safe, inclusive and sustainable (OpenAccess)

Transit Crime and Sexual Violence in Cities: International Evidence and Prevention

Forskningsuppdrag

Trygg stadsmiljö i praktiken:  Visioner, exempel & tips (2019) – rapport 2

Trygg stadsmiljö Teori och praktik (2019) – rapport 1

Trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm i ett internationellt perspektiv: En handlingsplan mot sexuella trakasserier och brott i transitmiljöer (2019)