Uncategorised

Städernas stenar

Städernas stenar

Städernas stenar / Hur den byggda staden formar den levda staden

7th Mars 2023 – 18:00 CET / Stadsmuseet

Den hör boken handlar om hur den byggda staden formar den levda staden genom en noggrann analys av byggd form och de rumsliga strukturer den ger upphov till i städer. Den hanterar detta i tio tematiska kapitel som diskuterar grundläggande motsatspar för dessa frågor som relationen mellan bebyggelse och människor, mark och bebyggelse, geografiska och arkitektoniska beskrivningar och funktionell och representativ form. Boken avslutas med en diskussion om att det finns en andra byggd form dold under den första som mer direkt relaterar till stadens liv eftersom den lyckas fånga hur människor rör sig i städer. Givet dagens stora utmaningar i våra städer är det hög tid att sätta denna form i arbete.

Flyer

Professor vid Stadsbyggnad

Lars Marcus är arkitekt och professor i Stadsbyggnad och leder forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG). Hans forskning handlar om hur stadens rumsliga form, strukturerad genom arkitektur och stadsbyggnad, stödjer, ordnar och sätter gränser för människors vardag. I förlängningen skapar stadens form därmed förutsättningar för centrala samhällsprocesser som social integration, lokala marknader och ekosystemtjänster. Rumsmorfologi utgör således en form av teknologi som skapar rumsliga strukturer för andra urbana system. Han är också grundare och partner i konsultfirman Spacescape som utför stadsrumsanalyser, designstöd och policyutveckling åt kommuner, fastighetsägare och arkitektkontor.