Säkraplatser UserList (nationell)

-UserList  – detta är en lista med e-postadresser som gör möjligt för medlemmarna i Säkraplatser nätverket diskutera med varandra. Detta är ett nationellt forum och därför är huvudspråket Svenska.

Denna lista är framför allt till för informationsdelning mellan medlemmar men också för utbyte av kunskap och metodikutveckling mellan praktiker och forskare,

Det är kostnadsfritt att registrera sig. För att bli en del av användarlistan behöver först accepteras av koordinatören. Listan har ingen moderator.

Inskrivning här!