https://mailchi.mp/bed9f76b76bc/skraplatser-ntverket-nyhetsbrev-3-893971