Kurser & seminarier


Nationell workshop 2: ”Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad prevention”

Tid: 10 November 2017

Plats: Säkraplatser nätverket, vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm


KTH kurs ”Säkerhet och trygghet i praxis – lärdom från och för stadsplanerare”, AG2185.

Öppen för praktiker (Kursavgift: SEK 3000 per student för att täcka kostnader för fältstudier). Kursen arrangeras i samarbete med Center for the Future of Places (CFP) vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

Tid: februari – mars 2018

Plats: Säkraplatser nätverket, vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm

Kursansvarig: Vania Ceccato

Se vad studenterna tycker om kursen (år 2017)!

Kursens flygblad

För mer information se kursbeskrivning här

 


PhD KTH course: Spatial data analysis in practice – SDAP, FAG3170

Course fee: SEK 8.000, spring term 2019. This course is organised by Vania Ceccato, Department of Urban Planning and Built Environment at the School of Architecture and the Built Environment at KTH.

Datum: April till juni 2019.

Plats: Säkraplatser nätverket, vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm

Kontaktperson: Vania Ceccato

Kursens flygblad

För mer information se kursbeskrivning här