Kurser & seminarier

PhD KTH course: Spatial data analysis in practice – SDAP, FAG3170

Course fee: SEK 8.000, spring term 2017. This course is organised by Vania Ceccato, Department of Urban Planning and Built Environment at the School of Architecture and the Built Environment at KTH.

Datum: April till juni 2017.

Plats: Säkraplatser nätverket, vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm

Kontaktperson: Vania Ceccato

Kursens flygblad

För mer information se kursbeskrivning här


 

Nationell workshop 1: ”ATT FÖRSTÅ SITUATIONSBASERAD BROTTSPREVENTION: TILLBAKA TILL GRUNDERNA MED FOKUS PÅ DAGENS OCH FRAMTIDENS UTMANINGAR” (Möte 1)

Datum: 15 maj 2017

Plats: Säkraplatser nätverket, vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm

Den 15 maj 2017 har vi den första nationella workshopen organiserad av SÄKRAPLATSER NÄTVERKET, på KTH i Stockholm.

Med Marie Torstensson (Malmö högskola), Peter Lindström (Stockholm polis), Henrik Andershed (Örebro Universitet) och Vania Ceccato (KTH).

Mötet den 15:e maj är Möte 1 och det första i en serie, under hösten har vi det andra. Missa inte det! Viktigt att vara med från början.

Mycket kunskap, aktiviteter och snack.

Begränsat antal platser. Anmäl dig här

 


 

Nätverketet kommer att bidra till Råd för framtiden och Stockholm symposium med organisation av sessioner.

 


 

Internationell seminar: Eyes & apps on the streets: From surveillance to sousveillance

Tid: 8 September 2017

Plats: Säkraplatser nätverket, vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm

 


 

Nationell workshop 2: Att bygga och bo: Säkerheten och Tryggheten i stadens omvandling

Tid: November 2017

Plats: Säkraplatser nätverket, vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm


KTH kurs ”Säkerhet och trygghet i praxis – lärdom från och för stadsplanerare”, AG2185.

Öppen för praktiker (Kursavgift: SEK 3000 per student för att täcka kostnader för fältstudier). Kursen arrangeras i samarbete med Center for the Future of Places (CFP) vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

Tid: februari – mars 2018

Plats: Säkraplatser nätverket, vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm

Kursansvarig: Vania Ceccato

Se vad studenterna tycker om kursen (år 2017)!

Kursens flygblad

För mer information se kursbeskrivning här