Sponsor

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) bidrar med medel för att stödja nätverkets verksamhet. KTH, Kungliga Tekniska Högskolan ska fungera som huvudarrangör och drivkraft för nätverket. Säkraplatser kommer tillsammans med andra aktörer att organisera seminarier och konferenser. Säkraplatser ska stödja brottsförebyggande arbete och utvecklingsprojekt genom att bidra med erfarenhet från relevant forskning och projekt för att främja evidensbaserad praktik. Av avgörande betydelse är att forskning, myndigheter och andra aktörer arbetar tillsammans för att göra nationell och internationell evidensbaserad forskning tillgänglig för att utöva brottsförebyggande. Tillgängliggörande kriminologi är i fokus för detta arbete, till exempel genom att göra material på svenska och engelska åtkomligt för nätverkets medlemmar.