Sponsor

KTH Kungliga Tekniska Högskolan är för närvarande sponsorn och drivkraften för nätverket. Nätverket samordnar seminarier och konferenser tillsammans med andra aktörer. Nätverket stödjer lokala situationsbaserade utvecklingsprojekt samt bidrar med erfarenhet från relevant forskning för att underlätta användning av evidens i praxis. Det är viktigt att forskare, lokala och nationella myndigheter samt andra aktörer arbetar tillsammans för att göra nationell och internationell evidensbaserad forskning tillgänglig för brottsförebyggande verksamhet. Säkraplatser nätverket har sedan 2017 finansierats av BRÅ och KTH. Alla våra evenemang är gratis.

 

Säkraplatser nätverket letar efter sponsorer och donationer.

Vill du bidra till nätverket?

Kontakta oss info@sakraplatser.abe.kth.se