Målgrupp

Säkraplatser nätverket riktar sig främst till dig som arbetar med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder lokalt, dvs. trygghetsamordnare, poliser, stadsplanerare och andra praktiker.

Säkraplatser nätverket bidrar också till metod- och kunskapsutveckling för analytiker och beslutsfattare som arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor med ett situationsbaserat perspektiv.

Du kan välja att endast bli medlem för att stödja vårt arbete. Det är gratis. Medlemskapet binder inte upp dig till att utföra något aktivt om du inte själv vill det.

Bli Medlem här!