Organisation

vania-copy

Vania Ceccato (Koordinator)

Vania Ceccato är docent på Urbana och Regionala Studier (URS), Samhällsplanering och miljö, Skolan för  Arkitektur och Samhällsbyggnad (ABE), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).  For mer information, see Ceccatos profil på KTH hemsida

 

 

 

Referensgrupp

Johan Lindbland, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

Lars Dolmen, Polismyndigheten

Peter Lindström, Stockholms Polis

Pia Westford, Boverket

Per Källgården, Trygve