Vilka brottsproblem lyfter poliser på landsbygden fram?

Det […]

Read more

Polistillgänglighet i Sverige: en analys av den rumsliga fördelningen av polistjänster

Antalet […]

Read more

Brott på landet: mer än ‘bara’ stöld av traktorer och gödsel

Landsbygdskriminalitet […]

Read more

En ny rapport om detaljhandelsbrott i Europa innehåller siffror för Sverige

Syftet […]

Read more

Vad är fältarbetets protokoll (FP) för något?

Fältarbetets […]

Read more

Hur genererar man god utveckling i särskilt utsatta områden?

Under […]

Read more

Nya Böcker

2 […]

Read more

Problemorienterat polisarbete (POP) får Stockholmspriset i kriminologi

Den […]

Read more

Park påverkar bostadspris positivt men inte om de är otrygga

Parker […]

Read more

Finns det något sambandet mellan öppettider på krogen och våld på gatorna?

Den […]

Read more
1 2 3