Crime against farmers

Crime against farmers

Ceccato, V., Lundqvist, P., Abraham, J., Göransson, E., & Svennefelt, C. A. (2022). Farmers, Victimization, and Animal Rights Activism in Sweden. The Professional Geographer, 1-14. https://doi.org/10.1080/00330124.2021.2004899 

Ceccato, V., Abraham,J.; Lundqvist, P. (2022) Crimes Against Animal Production: Exploring the use of Media ArchivesInternational Criminal Justice Review 2021, Vol. 31(4) 384-404.

Ceccato, V., Lundqvist, P., Abraham, J., Göransson, E. & Alwall Svennefelt, C. (2021). The Nature of Fear Among Farmers Working with Animal Production. International Criminology.

Lundqvist, P.; Ceccato, V.; Göransson, E.; Abraham, J., Svennefelt, C. (2022) Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv. Criticism, crime and threats against Swedish animal production – The perspective of Swedish farmers. 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) Institutionen för människa och samhälle Rapport 2022: 3.

Lundqvist, P.; Ceccato, V.; Göransson, E.; Abraham, J., Svennefelt, C. (2022) Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv. Kort sammanfattning och förslag till åtgärder. LTV-fakultetens faktablad Fakta från Institutionen för Människa och Samhälle (IMS) 2022:1