Bakgrund

En stor del av de nya kunskaperna i situationsbaserad brottsprevention är fortfarande begränsad till universitet och forskningsinstitut. Ett viktigt mål för detta nätverk är att engagera akademiker, säkerhetsexperter, poliser och utövare från olika områden i utveckling av kunskap, erfarenhetsutbyte och spridning av kunnande genom att tillhandahålla en knutpunkt för information om situationsbaserad brottprevention i Sverige.

Säkraplatser är ett tvärvetenskapligt nätverk som kopplar lokala behov av kunskap i situationsbaserad brottsprevention till ett nationellt och internationellt nätverk av experter och institutioner. Nätverket har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige och skapar, med stöd från Brottsförebyggande rådet (Brå), en rad initiativ för utveckling av lokal kunskap och informationsutbyte kring de förhållanden under vilka brott inträffar och de bästa sätten att förhindra detta.

För mer information se här