Rädsla och det som skapar rädsla

Medan rädsla definieras som ”en emotion, en känsla av larm eller fruktar orsakas av medvetenhet om eller förväntan av fara”1, rädsla för brott beskrivs som ”en känslomässig reaktion eller ångest för brott eller symboler som en person associerar med brott”2 . Man skulle kunna förvänta sig att en ökning av brott hypotetiskt skulle påverka nivåerna av rädsla, men detta enkla orsakssamband kan sällan bekräftas av verkligheten eftersom rädsla är en mångfacetterad företeelse. Nätverket Säkraplatser är intresserat av att lära från fler orsaker eller sådant som skapar rädsla på olika nivåer. De kan vara relaterade till vem du är, de omgivningar och miljöer där du spenderar tid eller storskaliga samhällsfaktorer eller naturkatastrofer som påverkar oss indirekt.

_ _ _ _ _ _ _

1Warr, M. (2000, p. 453). Fear of crime in the United States: Avenues for research and policy. Criminal Justice and Behavior, 4, 451-489.

2Ferraro, K. F. (1995, p.8). Fear of crime: Interpreting victimization risk. Albany, NY: State University of New York Press.