Rural criminology

Rural Criminology

Ceccato, V., Abraham, J. (2022) Crime and safety in the rural: Lessons from research. Springer (Springer briefs in Criminology). (OpenAccess)

Ceccato, V. (2016) Rural crime and community safety. Abingdon: Routledge. (OpenAccess)

Ceccato, V. & Meško, G. (2021). Special Issue: Crime, Fear of Crime and Environmental Harm in Rural Areas. International Criminology.

Ceccato, V., Lundqvist, P., Abraham, J., Göransson, E. & Alwall Svennefelt, C. (2021). The Nature of Fear Among Farmers Working with Animal Production. International Criminology.

Ceccato, V., Solymosi, R. & Müller, O. (2021). The Use of Twitter by Police Officers in Urban and Rural Contexts in Sweden. International Criminal Justice Review, 31(4), 456-476.

Lundqvist, P.; Ceccato, V.; Göransson, E.; Abraham, J., Svennefelt, C. (2022) Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv. Criticism, crime and threats against Swedish animal production – The perspective of Swedish farmers. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) Institutionen för människa och samhälle Rapport 2022: 3.

Lundqvist, P.; Ceccato, V.; Göransson, E.; Abraham, J., Svennefelt, C. (2022) Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv. Kort sammanfattning och förslag till åtgärder. LTV-fakultetens faktablad Fakta från Institutionen för Människa och Samhälle (IMS) 2022:1

Ceccato, V., Abraham,J.; Lundqvist, P. (2022) Crimes Against Animal Production: Exploring the use of Media ArchivesInternational Criminal Justice Review 2021, Vol. 31(4) 384-404.

Aransiola, T. J., Ceccato, V. & Justus, M. (2022). The Commodification of Security in Brazil: Urban–Rural Divide in Household Adoption of Safety Protective Devices. Professional Geographer, 1-13.

Ceccato, V., Lundqvist, P., Abraham, J., Göransson, E. & Svennefelt, C. A. (2022). Farmers, Victimization, and Animal Rights Activism in Sweden. Professional Geographer, 1-14.